Eğitim Fakültesi, köklü geçmişiyle fark yaratıyor

Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde kurulu bulunan Eğitim Fakültesi, ülkemizin öğretmen kadrosunu oluşturan ve üniversitelerin olmazsa olmaz fakültelerinden biri...

Eğitim Fakültesi, köklü geçmişiyle fark yaratıyor
ALPASLAN DEMİRBAŞ
ALPASLAN DEMİRBAŞ
18 Ağustos 2017 Cuma 14:55

Eğitim Fakültesi, köklü geçmişiyle fark yaratıyor

Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde kurulu bulunan Eğitim Fakültesi, ülkemizin öğretmen kadrosunu oluşturan ve üniversitelerin olmazsa olmaz fakültelerinden biri...

Yetiştirdiği öğretmen adayları ile ülkemizin geleceğini önemli ölçüde etkileyen Eğitim Fakülteleri hakkında değerlendirmelerde bulunması için Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Balay ile bir görüşme yaparak fakültemiz hakkında bilgiler aldık.
 
Balay: “Fakültemiz Köklü Bir Geçmişe Sahip.”

Eğitim Fakültesinin kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi verir misiniz?

Eğitim Fakültemiz, köklü geçmişe sahip bir fakültedir. 1961 yılında Erkek Öğretmen Okulu olarak kurulmuş ardından 1974-75 yıllarında Eğitim Enstitüsüne, 1988 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlanarak iki yıllık yüksek öğretmen okuluna dönüşmüş ve 1992 yılında ise Gazi Üniversitesine bağlı Kırşehir Eğitim Fakültesi olarak eğitim vermiştir. 2006 yılında Ahi Evran Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte fakültemiz, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak eğitim vermeye başlamış ve halen de devam ediyor. Yani üniversitemiz yeni olmasına rağmen Eğitim Fakültemiz Ahi Evran Üniversitesi içinde geçmişi çok eski ve köklü fakültelerden biridir. Bu açıdan baktığımızda çok mutluyuz çünkü hem üniversitemiz hem de ülkemiz için bu bir kazanımdır. Fakültemiz, ülkemize binlerce akademisyen, öğretmen, müdür, bilim insanı yetiştirmiş bir kurumdur.  
 
Köklü bir geçmişe sahip olan fakültenin fiziki olanakları hakkında neler söylersiniz?
Fakültemizin fiziki olanakları gayet iyi. Fakültemiz öğrencilerin mevcudiyetini rahatlıkla kaldıracak ve kaliteli bir eğitim-öğretim vermeyi sağlayabilecek fiziki yapıya sahiptir. A ve B Blok olmak üzere iki blokta faaliyet gösteriyoruz. Kampüsümüzde spor salonumuz, kantinlerimiz ve ders aralarında öğrencilerimizin vakit geçirebilecekleri alanlar mevcut. Bu alanlarda öğrencilerimiz etkinliklerini yapabiliyorlar ve sergilerini sergileyebiliyorlar. Fiziki altyapımız da rahat bir eğitim-öğretim sunmaya imkan tanıyor. 
 
Fakültede öğrenci alan kaç bölüm var? Ayrıca açmayı planladığınız bölümler var mı, bilgi verir misiniz?
Fakültemiz çok eski bir fakülte olması nedeniyle bölümlerimizin hemen hemen hepsi açık. Sadece özel eğitim bölümlerimiz eksik, onun dışında tüm bölümlerimiz faaliyette. Fakültemizde şu anda 5 bölümümüz ve bu bölümlerin altında aktif olan 8 anabilim dalımız var. Eğitim Bilimleri bölümlerimiz diğer öğretmenlik bilgisi derslerini veren bölümdür. Bu bölüm altında Eğitim Yönetimi, Eğitim Programı ve Öğretimi, Eğitim Ölçme Değerlendirme ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerimiz var. Fakültemizde sadece Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüzün ikinci öğretimi mevcut. Diğer bölümlerimizde sadece örgün öğretim bulunuyor. Bunun dışında temel eğitim bölümlerimiz var ve bunların altında da Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilimleri Öğretmenliği ile Bilgisayar Öğretmenliği olmak üzere 8 anabilim dalında eğitim veriyoruz.
Yüksek lisans ve doktora programlarından da bahsetmek gerekirse yüksek lisans programı bölümlerimizin hemen hemen hepsinde var. Doktora programına da öğrencilerimizi almaya başladık. Eğitim Bilimlerinin doktora programına öğrenci alması Ahi Evran Üniversitesi tarihinde bir ilktir.
 
Peki fakültenin öğrenci durumu nedir?
Fakültemizin 5 bölümünde yaklaşık 2 bin 800 öğrencimiz eğitim almaktadır ama bu sayının içerisinde yüksek lisans programı öğrencileri yok. Yüksek lisans öğrencileri ile formasyon alan öğrencileri de sayarsak 3 bin 200 civarında öğrenciye eğitim-öğretim imkanı sunuyoruz.  
 
Yaklaşık 3 bin civarında öğrenciye eğitim veriyorsunuz. Fakültenin akademik personel durumu bunu karşılıyor mu?
Fakültemizin akademik personel durumuna baktığımızda zengin bir kadroya sahibiz. Burada 91 tane hocamız var ve bu hocalarımızın her biri kendi branşında eğitim veriyor. Köklü bir geçmişe de sahip olduğumuz için akademik kadroda sıkıntı çekmiyoruz.
 
Eğitim Fakültesi Cacabey Yerleşkesinde bulunuyor. Burada okuyan öğrenciler için bu durum bir avantaj mı?
Eğitim Fakültemizin Cacabey Yerleşkesinde olmasının öğrencilerimiz açısından çok büyük avantajları var. Çünkü fakültenin şehrin merkezinde olması öğrencilerimizin ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırıyor. Öğrencilerimizin ulaşım konusunda fiziki uzaklık ve yıpranma derdi yok. Ayrıca yerleşkemizde kütüphane, kantinler ve spor salonlarının varlığı öğrencilerimiz için bir avantaj.
 
Merkez Yerleşkemize Eğitim Fakültesinin yeni binası yapılıyor. İnşaat hakkında bilgi verir misiniz? Bina yeni döneme yetişebilecek mi?
Fakültemiz 18 bin metrekarelik bir alanda merkez yerleşkemiz içerisinde yapılıyor. Eğitim Fakültemizin inşaatı yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Ama inşaatın başlama ve bitiş süreci 15 ay olarak tasarlanmış. İnşaatın tam tesliminin iki yılı bulacağı düşünülüyor. Yapı İşleri Daire Başkanlığı fakültemizin kaba inşaatının Eylül ayı itibari ile biteceğini bize bildirdi. Ama ince inşaat ile birlikte fakültemize taşınma işi ocak – şubat aylarında gerçekleşecek. Yani yeni binaya taşınma ikinci dönemi bulacak.
Yeni fakültemizde 2 yüz kişilik amfiler var. Fen, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar laboratuvarlarımız öğrencilerimiz için hazırlanıyor. Yeni binamızda derslik sayımız ise buradaki derslik sayımızın yaklaşık iki katı. Ayrıca hocalarımız için ofis sayısı da fazla. Hocalarımız tek kişilik odalarında çalışma imkanı bulacak. Merkez yerleşkemizdeki yeni Eğitim Fakültemizin binası modern olarak inşa ediliyor.  
 
Balay: “Biz İyi Öğretmenliği Güvence Altına Alacak Sistemi Benimsemeye Çalışıyoruz.”
Balay: “Amacımız, Hedefimiz Çok Yüksek, Türkiye’nin Tümünü İçine Alacak, Türkiye’yi Etkileyecek Bir Sistem Oluşturmak İçin Çabalıyoruz.”
 
Üniversitemiz bir kalite çalışması sürecinden geçiyor. Bu süreçte Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen bir proje ya da çalışma mevcut mu?
Üniversitemiz bir kalite sürecinden geçiyor. Bu süreçte yaptığımız kalite çalışmamızın üç bölümü var. Bunlardan biri idari, bir diğeri araştırma-geliştirme ve son olarak da eğitim-öğretim. Eğitim Fakültemiz eğitim-öğretim bölümünde kalite çalışmasına öncülük yapıyor. Eğitim Fakültemiz içerisinde de Eğitim Bilimleri ve Sınıf Öğretmenliği bölümleri pilot seçildi. Bu projemizin adı “Yeterliliğe Dayalı Öğretmen Yetiştirme Sistemi”. Bu proje Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden (BAP) geçti. Yazılımlar oluşturulmaya başlandı. Dışardan yardımlar da aldık ve son aşamaya yani hocalarımıza eğitimlerimizi verme aşamasına geldik. Bu proje ile öğrencilerimizin fakültemize hangi şartlarda geldiğini denetleyebileceğiz. Öğrencimiz fakültemize başladıktan sonra onların bütün eğitim-öğretim dönemini kaliteli bir hale getirmek için sınavlar hazırlayacağız ve sınavlarda sorulacak soruların kalitesi de dahil olmak üzere hepsini yönetim ve denetim altına alacağız. Bu süreç sonunda öğrencimiz mezun olduğunda; ‘Öğrencimiz geldiğinde ne idi, hangi aşamalardan geçti, ne tür yeterlilikleri aldı?’ bunları ölçerek mezun edeceğiz. Biz iyi öğretmenliği güvence altına alacak sistemi benimsemeye çalışıyoruz. Türkiye’de şu an böyle bir çalışma yapan hiçbir üniversite yok. Biz Ahi Evran Üniversitesi olarak bunu yapan tek üniversiteyiz. Bu proje ile diğer üniversitelere öncü olacağız. Bu proje, bizim Osmanlı’dan beri devam eden eğitimdeki kayıt dışılığımızı ortadan kaldıracak. Kayıt dışı ne demek? Mezun ettiğimiz öğrencimizin ne yaptığını, ne durumda olduğunu bilmiyoruz demek. Bu proje ile bu kayıt dışı eğitimimize son vereceğiz. Bizim bu projede pilot seçtiğimiz bölümümüz Sınıf Öğretmenliği bölümü ama bu sistemi hayata geçirdikten sonra diğer bölümlerimizde de uygulayacağız. Tabi bununla da sınırlı kalmayacak bu proje Ahi Evran Üniversitesinin diğer fakültelerinde de bu sistem uygulanacak. Bu proje aynı zamanda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya tarafından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) sunuldu. Amacımız da buydu çünkü. Proje bittiğinde YÖK bu projeyi öğrenci yetiştirme sistemi olarak Türkiye’deki tüm Eğitim Fakültelerine gönderecek ve bu projenin uygulanmasını isteyecek. Amacımız, hedefimiz çok yüksek. Türkiye’nin tümünü içine alacak ve Türkiye’yi etkileyecek bir sistemi oluşturmak için çabalıyoruz. İyi bir noktaya geldik. Eylül ayı itibariyle hocalarımız ile birlikte “Yeterliliğe Dayalı Öğretmen Yetiştirme Sistemi”nin eğitimini vereceğiz. Bundan sonra süreç artık klasik sistemden yeni sisteme göre işleyecek.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.