Koyun ve Keçi birliğinden açıklama geldi

Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden haklarında ki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Koyun ve Keçi birliğinden açıklama geldi

Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden haklarında ki iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Birlik adına açıklama yapan Başkan Yaşar Kılıç, şu açılmayı yaptı:

" Kırşehir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği hakkında gazetenizde çıkan iddialara ilişkin değerlendirmemiz;

1. Her yıl Bakanlığımız tarafından hak edişe esas listelerin oluşturularak ödemelerin yapılabilmesi için birliğimiz üyesi tüm yetiştiricilerin hayvan tespitlerinin yapılması zorunludur. Bu bağlamda o dönemki birlik başkanımız Şükrü KESKİN gerekli girişimleri yaparak (Gazete ilanı v.s) ve rekabet koşullarının oluşmasını sağlama noktasında bölgemizde bu işi yapabilecek vasıftaki kişilere gerekli bilgiler verilerek teklifler alınmıştır. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucu en uygun teklifi verenlere bu iş verilmiştir. Anlaşılacağı üzere tamamen yönetmeliklere uygun bir yöntem izlenmiştir. Gazetenizde çıkan habere göre yetiştirici hayvanlarının sayımının yapılmadığını iddia etmektedir. Oysaki ihaleyi kazanan yetkili her bir yetiştiriciye gidip hayvan kontrolünü yaptıktan sonra bir belge düzenlemekte ve bu belgede hayvan sayıları ile birlikte yetiştiricinin ve kontrolü yapan görevlinin imzası bulunmaktadır. Bu belgelerde uzun yıllar birliğimizin arşivinde saklanmaktadır. Dolayısıyla tüm üyelerimizin hayvan sayımlarının yapıldığına dair imzalı belgeler elimizde mevcuttur. Ayrıca kontroller yapılmadan önce yetiştiricilerimiz birliğimize ait mesaj programı ile bilgilendirilmektedir. Hayvan sayımları yapılmaması gibi bir durumda yetiştiricilerimizin tarafımızı gerekli bilgilendirmeleri yapması kendi sorumlulukları dahilindedir. Ayrıca bu kontroller sonrasında listeler bakanlığa gönderilmekte ve bu listeler düzenlenerek askıya çıkmaktadır. Yetiştiricilerimiz askıda ki listeleri kontrol etmekte ve bir yanlışlık varsa il müdürlüğüne gerekli bildirimi yaparak yanlışlığın düzeltilmesi noktasında da birinci derecede sorumludurlar. Diğer taraftan yetiştiricilerin kontrolleri yapan veteriner hekimleri tanımadığı iddia edilmiştir. Daha öncede bahsettiğimiz gibi yetiştiricilerimizin ve kontrolü yapan veteriner hekimin imzasının bulunduğu belgeler birliğimizde mevcut olup bu iddianın doğu olma ihtimali bulunmamaktadır. Diğer bir vurgulamak istediğimiz husus ise hayvan tespiti ihalesi tamamen rekabet koşullarının oluştuğu bir ihale olmakla birlikte ülkemizdeki birlikler incelendiğinde hayvan başına ortalama 1 TL gibi bir ücrete kontrolü yaptırırken birliğimiz yetiştiricilerin menfaatleri doğrultusunda bu işlemi 50 kuruş+KDV ye yaptırmıştır. Yetiştiricilerimizin hak edişlerinden fazla para kesildiği de iddia edilmektedir. Hak edişlerden kesilecek miktar birliğin olağan genel kurulunda belirlenmiş olup bunun dışında ya da fazla bir kesinti yapmak hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla yapılan kesintilerle ilgili belgelerde birliğimizde mevcuttur. Diğer bir iddia da ise Bülent AVCIOĞLU ve Yaşar KILIÇ’ın birlik aracını şahsi işlerinde kullandığını ve yakıtının birlik bütçesinden karşılandığı vurgulanmıştır. Birliğimizin yıllık yakıt giderleri incelendiğinde mevcut iddianın doğru olması durumu söz konusu olsaydı bu kalemdeki giderimizin en az 3 katına çıkacağı da aşikardır. Dolayısıyla söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

2. Birlik yönetim kurulu üyesi Aslan ÖZTÜRK’ün kızının birlikte belirli bir süre çalıştırılmıştır. Birliklerin tabi olduğu kooperatifler kanununda yönetim kurulu üyelerinin yakınlarının çalıştırılmayacağı açık bir şekilde belirtilememekte veya muallaktadır. Bunun üzerine birliğimiz Bakanlığımıza bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne bir yazı yazarak bu konu ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Gelen yazıya istinaden de ilgi kişinin iş aktine son verilmiş olup şu an itibariyle birliğimizde çalıştırılmamaktadır. Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden gelen yazıda birliğimiz arşivinde mevcuttur.


3. Birliğimiz yeni kurulan 3-4 yaşında genç bir kuruluştur. Dolayısıyla seçilen yönetimler yeterince deneyime sahip olmadıklarından dolayı yönetsel ve mali açıdan hukuki yanlışlıkların yapılmaması noktasında iddiada adı geçen Musa ULUSOY’un birliklerin mali ve yönetsel deneyiminden yararlanmak amacı ile kendisinden danışmanlık hizmeti alınmıştır. Fakat yıllar itibariyle birlik yönetiminin gerekli deneyimi kazanmasını takiben kendisinden almış olduğumuz danışmanlık hizmetine son vermiş bulunmaktayız. Birliğimiz üyelerinden her yıl olağan mali genel kurulda belirlenen miktarlarda kesintiler yapılmakta ve bu paralar birliğin giderlerinde kullanılmaktadır. Buradan da anlaşıldığı üzere mali bir takım hareketler olduğundan dolayı muhasebe kayıtlarının tutulması ve vergi beyanlarının hazırlanarak ilgili kamu kuruluşlarına verilmesi zorunlu bir durumdur. Bu bağlamda da ilimizde faaliyet gösteren bir mali müşavirden bu hizmet alınmaktadır. İddia edildiği gibi bu durumun suç teşkil edecek bir yanı olmadığı gibi aksi yapılması durumunda vergi cezalarıyla karşı karşıya kalınacağı da aşikardır.

4. Birlik denetim kurulunun denetleme raporlarını imzalamadığı ve imzalamak adına 10 bin TL talep ettikleri iddia edilmiştir. Halbuki denetleme raporları incelendiğinde yönetmeliklere uygun zamanlarda gerekli denetlemeler denetim kurulu tarafından yapıldığı görülmektedir.  Bu görevleri içinde iddia edildiği gibi 10 bin TL gibi bir talepleri olmamıştır. Aksine görevlerinin gereğini eksiksiz yapmışlarıdır. Bu konuyla ilgili denetleme kurulu raporlarıda dosyalarımızda mevcuttur ve incelemeye açıktır.

5. Birliğimiz, üyelerimizin mağdur olmamaları ve kuzularını değeri fiyatta kesmeleri noktasında et market açma kararı almıştır. Alınan bu karar doğrultusunda et market açılmış ve belirli bir süre işletilmiştir. Fakat daha sonra şikâyetler üzerine yapılan incelemelerde birliklerin direk olarak ticari faaliyette bulunamayacağı bunun suç olduğu yapılan incelemelerde tespit edilmiştir. Bunun üzerine de birliğimiz bu ticari faaliyete zorunlu olarak son vermek zorunda kalmıştır. Bu iş yerinin kapatılmasında veya devrinde gerekli ilanlar yapılmış ve teklifler alınarak en yüksek teklifi veren kişiye devredilmiştir. Birlik yönetiminin bu iş yerinden rant sağladığı iddiası ise gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki, kuzu fiyatlarının düştüğü zaman dilimlerinde birliğimiz üyesi hiçbir yetiştirici kuzusunu kestirmek istememiş ve adı geçen iş yerinin faaliyetine aralıksız devam etmesi içinde kuzu kesiminin ara vermeden sürdürülmesi gerekliliği bilinen bir gerçektir. Bu durumda da birliğimize ait bu et marketin müşteri kaybetmemesi ve müşterinin talep ettiği kuzu etinin karşılanması için birlik yönetim kurulundaki kişilerin kuzuları o gün ki düşük fiyatlardan kestirilmiştir. İddia edildiği gibi yönetim kurulu üyeleri rant sağlamamış hatta kuzularını değerinin altında fiyata kestirerek mali kayıba uğramışlarıdır. Bu konu ile ilgili belgelerde birliğimizde mevcut olup her an incelemeye açıktır.

6. Birliğimiz yeni kurulan bir birlik olması nedeniyle mali açıdan yeterince güçlü değildir. Bu yıl itibariyle ödenekler gelmesine yakın bir zamanda birliğimizin parası bitmiş ve birlik çalışanlarının maaşları ile birlik giderlerinin karşılanması için yönetim kurulu üyeleri fedakarlık yaparak kendi paralarını birlik hesabına aktarmış ve birlik faaliyetlerinin aksamadan devam etmesini sağlamışlardır. Bununla ilgi banka dekontları da birliğimiz arşivlerinde mevcuttur. İddia edildiği gibi 13 bin TL borç verim 15 bin TL geri alınması söz konusu değildir. Para hareketleri ile ilgili tüm işlemler banka üzerinden yapılmakta olup dekontları da yine birliğimizde mevcuttur ve incelemeye açıktır.

7. Birliklerin en önemli kuruluş amaçlarından bir tanesi adından anlaşılacağı gibi üyelerinin nitelikli damızlık ihtiyacının karşılanmasıdır. Diğer taraftan koyun yetiştiriciliğinde kullanılan damızlık koçlar büyük bir öneme sahiptir. En fazla iki yılda bir değiştirilmesi ekonomik bir yetiştiricilik için elzem bir durumdur. Damızlık olarak kullanılan koçların niteliğinin iyi olmaması durumunda sürülerde verimlerin düşmesine dolayısıyla da ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bölgemizdeki yetiştiricilerimizde bu konunun farkında olup Sivas’a giderek buradan 3 bin ile 8 bin TL arasında değişen fiyatlarla koçlar almaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi yüksek meblağlar ödenmekte bu durumda yetiştiricilerimizin ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Mali gücü olmayan yetiştiricilerimiz ise sürekli koçlarını kendi sürüsü içerisinden kullanmakta bunun sonucu olarak da akrabalık derecesinin artmasına bağlı olarak büyük ekonomik kayıplar ve genetik bozukluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle ve yetiştiricilerimizden gelen talepler üzerine hem de birliğimizin kuruluş amacı nedeniyle damızlık koç üretim tesisi kurma kararı alınmıştır. Bu doğrultuda ar-ge projesi hazırlatılmak için proje hazırlayan firmalarla görüşülmüştür. Yapılan görüşmeler sonucunda proje hazırlama bedelinin proje bütçesinin %10’unu teşkil ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine bu konuda uzman bir kişiyle gerekli görüşmeler yapılarak proje bütçesinin %3’üne proje hazırlatılmıştır. Bu proje ile yetiştiricilerimizin nitelikli damızlık ihtiyacı çok uygun fiyatlara karşılanarak mağdur olmamaları sağlanacaktır. Ayrıca proje hazırlatma bedeli olarak da yaptığımız sözleş incelendiğinde birliğimizin 15 ile 20 bin TL daha az para ödendiği de görülecektir. İddia edildiği gibi birliğimiz zarara uğratılmamış aksine hem yetiştiricilerimizin damızlık koç ihtiyacının karşılanması için gerekli girişimler başlatılmış hem de birliğimizin mali menfaatleri korunmuştur. Ayrıca bu proje bakanlığımızın ilgili birimlerine sunularak önemli bir mali destek alınacak ve birliğimizin bu projeye olan mali katkısı da minimum düzeyde tutulacaktır.

8. Ülkemizdeki tüm birlikler incelendiğinde yönetim kurulu başkanlarının birliğe ait araçları birlik işlerinde kullanabileceği yönetim kurulu kararlarıyla belirlenmiştir. İddia edildiği gibi Birlik Başkanı Yaşar KILIÇ’ın her gün 100 km bu aracı özel işi için kullandığı ve yakıt giderinin birlik bütçesinden karşılandığı söz konusu değildir. Daha öncede bahsedildiği gibi birliğimize ait yakıt fişleri incelendiğinde bu iddianın doğru olması durumunda birliğin şu an ki yakıt giderinin en az üç katına çıkacağı aşikardır. Birlik adına alınan tüm yakıtların fişleri birliğimizde mevcut olmakla birlikte incelemeye de açıktır. Ayrıca aracın birlik işleri dahilinde kullanımı bile yönetim kurulu kararıyla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla söz konusu iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

9. Birliğimiz büyük uğraş ve çabalar sonucunda ilimizin koç dağıtım desteğine girmesini sağlamıştır. Bunun sonucu olarak İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne belirli miktarlarda bir ödenek gelmiştir. Bu ödenek ile belirli bir sayıda koç alınabilmekteydi. Bu faaliyetten daha fazla üyemizin yararlanması için 700 TL’lik bir katkıda koç alacak yetiştiricilerden yönetim kurulu kararı ile talep edilmiştir. Özetle devletimiz tarafından gönderilen destek ile 28 baş koç dağıtılabilecekken yetiştiricilerimizin de maddi katkısı ile bu sayı 50 baş’a çıkarılmış ve daha fazla sayıda yetiştiricinin faydalanması sağlanmıştır. Koçlar 1282 TL (KDV dahil)’ye Malya Tarım İşletmesinden alınmıştır. Organizasyon çerçevesinde tüm üyelerimize birlikte kayıtlı cep telefonları aracılığı ile bilgilendirme mesajı gönderilmiş ve kayıt yaptırmaları istenmiştir. Bir iddiada ise kendilerine gerekli bilginin verilmediği söylenmektedir. Bazı hallerde üyelerimiz cep telefonu numaralarını değiştirmekte fakat bu değişikliği birliğimize bildirmediklerinden dolayı bilgi mesajlarını alamadıkları için bu tür organizasyonlardan haberleri olmamaktadır. Bunun sorumluluğu da tamamen yetiştiricilerin kendisine aittir. Malya Tarım İşletmesinden dağıtımın yapılacağı yere nakliye bedeli olarak 3 bin ya da 4 bin TL ödendiği iddia edilmektedir. Buradan dağıtım yapılacak yere alınan koçların nakliyesi için ödenen meblağ 400 TL olup faturası mevcuttur. Diğer taraftan bu organizasyon için 5000 TL masraf yapılmıştır. Bu masraf içerisinde organizasyonun yapılacağı yerin kira bedeli, yemek, gazete ilanı, davetiye v.b. bulunmaktadır. Bu harcama kalemine ait faturada birliğimizde bulunmaktadır. Ayrıca Ali YILMAZ isimli üyemize çok sayıda koç verildiği iddia edilmiştir. Banka kayıtlarının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere dağıtılan koçların verildiği yetiştiricilerin isimlerin bulunduğu görülecektir. Ayrıca bir yetiştiricinin birden fazla koç alması da mümkün değildir.

Yukarıda yaptığımız açıklamalardan da anlaşılacağı üzere iddiaların tamamen birliğimizi yıpratmaya yönelik gerçek dışı iddialar olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca birliğimizde şeffaf bir yönetim anlayışı söz konusudur. Bununla birlikte yapılan tüm harcamalar yönetim kurulu kararıyla gerçekleşmekte ve tüm ödemeler banka kanalıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla yapılan ödemelere ait banka dekontları da birliğimizde mevcuttur. Ayrıca birliklerin tabi olduğu kooperatifler kanundaki iş ve işlemlerin dışına kesinlikle çıkılmamaktadır.

Sonuç olarak, mevcut iddiaların gerçek dışı olduğu yukarıdaki açıklamalarımızdan ve sunulan belgelerden de anlaşılmakla birlikte Kırşehir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği mali ve yönetsel açıdan her an itibariyle denetime açık olup ilkeli bir yönetim tarzı da benimsenerek uygulamaya konulmuştur.

Kamu oyuna saygıyla duyurulur….


     

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hasan özcan - 6 yıl önce
belgeyle konuşulur varsa açıkla yosa başkan birligige ugra belgeyi incele ben senin açıklamandan dolayı belgeleri incelyeceyin
Avatar
BOZTEPELİ ÜYE - 6 yıl önce
sayin başkanimizidan da bu beklenir di̇ . dün ki̇ sayfanizi ve haberi̇ni̇zi̇ devmali taki̇p eden bi̇ri̇ olarak dünkü yazilarin gerçeği̇ yansitmadiğindan bende rahatsizli duydum. sayin bi̇rli̇k başkanimiz oalan yaşar kılıçın gerçekten önceki başkanlara göre daha dürüst ve temiz olduğpunu ben bilmekteyim. başkanımız üyeleri için yapılan projeler için bakanlığı ev yaptı gitti gitti geldi birliği daha üst seviytelere çıkardı bunu da hazmedemeyen vatandaşların birtaklım oyunlarına kulak asmayağından emindim. saygılarımla sayın editör sizlere de çok teşekkür ederim. iyi çalışmalar
Avatar
Mustafa YEREBASMAZ - 6 yıl önce
kaldırın bu birlikleri hayvancılığın önündeki en büyük engel...ülke genelini araştırırsanız görürsünüz...