banner245

Rektör Adayı Kahveci, 24’ü ziyaret etti

Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Niyazi Kahveci, Kırşehir24’ü ziyarete ederek Kırşehir ve Ahi Evran Üniversitesi ile ilgili projelerini paylaştı.

Rektör Adayı Kahveci, 24’ü ziyaret etti

Rektör Adayı Kahveci, 24’ü ziyaret ettiAhi Evran Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Niyazi Kahveci, Kırşehir24’ü ziyarete ederek Kırşehir ve Ahi Evran Üniversitesi ile ilgili projelerini paylaştı. 

Rektör Adayı Prof. Dr. Kahveci, 24 Genel Yayın Yönetmeni Alparslan Demirbaş’ı ziyaretinde, Ahi Evran Üniversitesi ve Kırşehir ile ilgili projelerini açıklayarak, “ Kırşehir ve Üniversite işbirliğini tekrar tesis edeceğiz. Ahi Evran Üniversitemizde AR-GE, AB ve proje ofisi kurarak hem Üniversitemizin alt yapısını hem de Kırşehir’imize gereken ekonomik desteği sağlayacağız. Dünya ölçeğinde milyar dolarlık projeler ve bütçeler var. Biz bunlarla uğraşacak ve küçük hesaplar yapmayacağız. Hazırlayacağım bu model Türkiye’ye örnek olacak ve diğer Üniversitelerimizde model olarak uygulanacak “ dedi.

Akademisyenlere gereken ilgi ve desteğin sonuna kadar verileceğine dikkat çeken Kahveci, “ Biz, Üniversitemizi de şehrimizi de tanıyoruz. Akademisyenlerimizin ne tür talepleri olacak ve hangi bilimsel çalışmalarda etkin olmak istiyorlar, neler yapmak ve hangi hedeflere ulaşmak istiyorlar hepsini biliyoruz. İnşallah Üniversitemizi güzel günler bekliyor ve bunu hep birlikte başaracağız “ dedi. 

Kahveci ile ilgili merak edilenler:


Kısa Özgeçmiş
1956’da Trabzon’da doğdu.
İstanbul Beşiktaş’ta büyüdü. Bütün okulları İstanbul’da okudu.
İstanbul Fatih İmam Hatip Okulu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İlahiyatçı ve sosyal bilimcidir.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her kademesinde görev yaptı. Aynı zamanda akademik çalışmalar yaptı. 

İngiltere Manchester Üniversitesinde master ve doktora yaptı.
TC. Londra Büyükelçiliğinde beş yıl 1. derece diplomatik görev yaptı.
Akademik ve diplomatik olarak İngiltere’de 10 yıl kalmıştır. 
Kanada ve Suudi Arabistan’da görevler yapmıştır.
Adnan Kahveci’in Danışmanlığı

2009 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde akademik hayata başladım. Bu nedenle Kırşehir benim bilimsel hayat tarihimde çok değerli bir yere sahiptir.

Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyeliği, İİBF Dekan Yardımcılığı ve Rektör Başdanışmanlığı
Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı

Halen Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Adıyaman Üniversitesi’nde Rektör yardımcıdır.

Eserleri
Çok sayıda Türkçe ve İngilizce makaleler ve kitaplar yazmıştır.

Türkiye’de Kuran-ı Kerimi tek başına Arapçasından İngilizceye tercüme eden ilk kişidir.

İslam Siyaset Düşüncesi, Şia ve Mutezile Arasında Siyasal Tartışma, Tevrat’ta Sosyal Düşünce, Tevrat’ta Siyasal Düşünce,The Basics of Islam.
İniş Sırası ve Sebepleri ile Kuran-ı Kerim Tercümesi adlı eserleri eserlerinin bazılarıdır.


NEDEN ADAY OLDUM?
Kırşehir kamuoyu, bürokrasisi, siyaseti ve Üniversitesi benim faydalı olabileceğim düşüncesiyle aday olmamı istediği için aday oldum.

Görev yaptığım süre zarfında dokularımızın uyuştuğu, dostluklarımızın oluştuğu ve çok sevdiğim Kırşehir’e ve halkına üniversite vasıtasıyla bilimsel hizmet etmek istiyorum. 

Yapmak İstediklerim
Sosyolojik, ekonomik, bürokratik, diplomatik ve akademik küresel bilgi, görgü ve donanımımı, akademik hayata başladığımdan dolayı Ahi Evran Üniversitesini sosyolojik, ekonomik, bürokratik ve akademik açıdan ülkemize örnek teşkil edecek bir prototip üniversite yapmak istiyorum. 

Üniversitenin Kurumsallaşması
Çağımızda devlet kurumlarında kişisel yönetime yer yoktur. Öncelikle üniversitemizin kişisellikten kurtulup kurumsallaşmasını sağlamak istiyorum. Her şey sistematize edilecektir. Teknoloji kullanılarak otomasyona geçilecektir.AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİNİN 2014 YILI DURUMU

Ahi Evran Üniversitesinin bugünkü durumunu, üç yıldır rektör yardımcılığı görevi yaptığım Adıyaman üniversitesi ile kıyaslayarak vereceğim.

Dünya üniversiteleri sıralamasında Ahi Evran Ü: 1959
Adıyaman üniversitesi: 1142

2000 yılından sonra kurulan 51 üniversite arasında 17. sırada
Adıyaman Üniversitesi 4. sırada

Devlet Üniversiteleri Sıralamasında 67. sırada
Adıyaman Üniversitesi 46. sırada 

Vakıf üniversiteleri dahil 196 üniversite arasında genel sıralamada 75. sırada 
Adıyaman Üniversitesi. 28. sırada 

Genel Değer Ahi Evran: 43.32 puan
Adıyaman Ü: 247.29 puan
Birinci olan ODTÜ: 318 puan

AHİ EVRAN Üniversitesinde son dört yılda pek bir şey yapılmadığı görülmektedir.

Fakültelerin Çoğaltılması
Hali hazırda 7 fakülte bulunmaktadır. Görev yaptığım ve aynı tarihte kurulan Adıyaman Üniversitesinde 15 adet fakülte bulunmaktadır. Fakültelerin sayısı arttırılarak üniversitemiz tam teşekküllü hale getirilecektir.Binaların Çoğaltılması
Üniversitemizin bütüncül planlaması yapılacaktır. Hali hazırda çok az miktarda olan kapalı alan miktarını, tam teşekküllü üniversite olabilmesi için her fakülteye ve hizmet birimlerine yeterli bina inşa ederek 200.000 metre kareye çıkarmamız gerekmektedir.

Tıp Fakültesi
Öncelikle Tıp Fakültesi ve Hastanesini tam teşekküllü hale getireceğiz. Böylece hastalarımızın tedavi için başka şehirlere gitmelerini önleyeceğiz. 
Adıyaman’da iki yılda on bin kalp, on bin de göz ameliyatı yapılarak hastaların tedavi için başka şehirlere gitmeleri sorunu ortadan kaldırılmıştır.

AB Fonları
Adıyaman Üniversitesinde başlattığımız, AB’nin Eğitim fonlarından yüzlerce milyon doları Kırşehir’e getirmek istiyorum. Bu fonlardan şehir, üniversite, üniversite personeli ve öğrencileri yararlanacaktır.
NASIL BİR ÜNİVERSİTE
Üniversite Vizyonum
Şehirler, insan vücudu gibidir. Her vücutta bir beyin yani kafa bulunur. Üniversiteler de bulundukları şehirlerin beyni yani kafasıdırlar. O şehrin sosyal, ekonomik gibi bütün alanlarına bilimsel bilgi sağlar ve o alanları yönlendirir. Böylece şehrin sosyal huzuruna ve ekonomik refahına öncülük eder.

Şu başlıklar altında ele alabiliriz:
1-Etik Üniversite
2-Sosyal Üniversite
3-Ekonomik Üniversite
4-Uluslar arası Üniversite
5-Bilimsel Üniversite

SOSYAL ÜNİVERSİTE
Üniversitemizi aynı zamanda sosyal üniversite yapmak istiyoruz. Sosyal üniversiteden kastımız, toplumsal olayları ilgili sosyal bilim dalları açısından ele alarak bilimsel teknik gerçek verilerle bilimsel temellerine oturtup bilimselleştirip halkın bilinçlenmesini sağlamaktır.

SOSYAL ÜNİVERSİTEYE BİR ÖRNEK
ÇÖZÜM SÜRECİ
Sosyal üniversite olmaya bir örnek olarak, hükümetimiz tarafından “Çözüm Süreci” olarak adlandırılan olayı sosyolojik açıdan ele alacağız

ÇAĞIMIZ “UNITY in DIVERSİTY” ÇAĞIDIR
“Unity in diversity”nin anlamı, “Farklılıklarla birlik olmak”tır. Uniform olmadan birlik, parçalanmadan farklı olmak demektir. Aslında bu tabir, insan grupları arasındaki farklılıkların çok miktarda olduğu Milattan önceki son bin yılda üretilmiştir. Fakat bunun geçerliliği, küreselleşme nedeniyle farklılıkların azaldığı günümüz geleneksel toplumlarında daha da artmıştır.

İnsanın farklılıkları ne olabilir? 
İnsanlar etnik, dinsel, mezhepsel, ekonomik, ideolojik gibi farklılıklara sahip olabilirler. Bu farklılıklar, binlerce olabilir. Hatta iki insanın aynı yapıda olması mümkün değildir. Eğer her bir karaktere yeterli müstakil bir alan verilecek olsa dünya üzerinde yer kalmaz. Bu insanlar, ayrı siyasal ya da fiziki sınırlara sahip olsalar da bu dünya üzerinde birlikte yaşamak zorunlulukları vardır.

Sosyolojik Olarak
Kültür Çatışması
Sosyolojide “kültür çatışması” adıyla bir kavram vardır. Bir toplulukta kültür çatışması ya da karşıt kültür yoksa orada farklı topluluk yoktur. Toplumlaşmalar, farklı kültürlere sahip olmakla olur. Bir toplumu oluşturan unsurların en başında kültür gelir. Ardından tarih, en sonunda dil gelir. Dil, geçmişte de şimdi de farklı toplum olmak için önemli bir unsur değildir. Günümüzde bile dünyada sekiz bin civarında dil bulunmaktadır. Ama devlet sayısı iki yüz civarındadır. Geçmişte de bir o kadar sayıda dil mevcut idi ama devletlerin sayısı iki yüzden çok daha az idi. 

Bu sosyolojiyi Türkiye’ye uyguladığımızda karşımıza şu gerçek çıkar: Türkiye’nin hiçbir bölgesinde kültür çatışması ya da karşıt kültür mevcut değildir. Zaten Türkiye kültürünü, ülkedeki bütün unsurlar oluşturmuştur. Her hangi bir unsurun kültürünün hariç tutulması durumunda bu kültür eksik kalır. O nedenle ülkemizin bir bölgesindeki kültür, ülkenin her bölgesinde pKaylaşılmakta ve yaşanmaktadır. Kültür çatışmasının bulunmadığı bir ülkede ayrı bir devlet kurmak, sosyolojik meşruiyet temeli bulamamaktadır.

Tarih Olarak
Türkiye’de yaşayan gruplar, bin yıl öncesinde de beraber idiler ve aralarında hiçbir fark görmüyorlardı. Mesela MS 12. Asırda Eyyubiler Devleti’ni Türkler, Kürtler, Araplar birlikte kurmuşlardı. Devletin başına ise kürt olan Selahaddin Eyyubi’yi getirmişlerdi. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı’nın yenilmesi üzerine Yunan Cumhurbaşkanı Venizelos, Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’teki mezarına vurarak, “Haydi kalk, çocuklarını kurtar bakalım,” derken sadece Kürtleri değil, Osmanlı’yı oluşturan bütün etnik unsurları kastetmiştir. Aynı şekilde MS 13. asırda Memluk Sultanlığı’nı Türkler, Araplar, Kürtler ve Çerkezler kurmuştu ve başına Aybeg adındaki Çerkez birini getirmişlerdi. Yine Selçuklular Devletini bütün bu unsurlar kurmuş ve başına bir Türk getirmişlerdir. İlhanlılar tarafından 1258 yılında yıkılan Abbasi Hilafetini bu unsurlar birlikte 1261 yılında tekrar restore edip başına Arap Abbasi soyundan Mustansır’ı halife olarak getirmişlerdir. 

Dolayısıyla ortak kültüre ve tarihe sahip unsurların ayrı devlet kurmaları tarih ve sosyoloji bilimi açısından meşrulaştırılamamaktadır. Bilimsel olarak meşruiyet alamayan hareketler hem kuruluş hem de sürdürülebilirlilik şansı bulamamaktadırlar.

ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTE
İngiltere’de edindiğim üniversite görgümü Kırşehir’e taşıyarak üniversitemizi uluslararası düzeye getireceğim. Ahi Evran Üniversitesini uluslar arası bir üniversite yapacağız. Dünya çapındaki yabancı üniversitelerle ortaklık yaparak hocalarımızın bu üniversitelerde ders vermelerini ve öğrencilerimizin ders almalarını sağlayacağız. Oralardaki hocalarla ortak bilimsel çalışmalar yapıp üniversitemizi dünya üniversiteleri arasında üst sıralara çıkaracağız.

Ayrıca NASA ve CERN gibi küresel araştırma merkezlerine hocalarımızın görevlendirilmelerini sağlayacağız.

EKONOMİK ÜNİVERSİTE
Üniversitemizi ekonomik üniversite yapmak istiyoruz. Ekonomik üniversiteden kastımız, üniversitelerin devletin verdiği hazır parayı harcamak yerine, başta bulunduğu şehre sonra da ülkeye para kazandırmasıdır. Bu düşüncemizi şu üç yolla gerçekleştireceğiz:

1- Mevcut sanayi kuruluşlarına AR-GE ile renovasyon ve inovasyon “know how”ı sağlamak.
2- Yeni işletme kuracaklara bilimsel bilgi danışmanlığı yapmak. Üniversite, bulunduğu şehrin kapasitesini bilimsel olarak tespit edecek, işletme kurmaya uygun görülen sektörlerde dünyadaki üretim, tüketim ve açık envanterini çıkaracak, işletme kurmak isteyenlere hangi sektörde işletme kurmalarının gerçekçi olduğunu söylemek. Ayrıca hukuki, mali ve finansal rehberlik yapmak. 
3- Küresel şirketlerin satış temsilciliğinin değil, imalat temsilciliğinin alınmasına öncülük etmek. Böylece üretilen mallar, dünya marketlerini ellerinde tutan küresel şirketler tarafından satılacağından ürün satma sorunu yaşanmayacaktır. Neticede ilde hem işsiz kalmayacak hem de çalışanlar yüksek ücret kazanacaktır. 


ÖĞRETİM ÜYESİ ARKADAŞLARIMA
İlkemiz
Hümanist; insancıl olmak ilkemizdir. Önce dostluk sonra hiyerarşi gelecektir. Önce bir aile, sonra amir memur olacağız.
Demokrasi ve çoğulculuk parolamızdır.

Eşitlik
Benim karakterim insanın eşitliği üzerine kuruludur. Bana göre her insan eşittir. Sadece herkesin farklı görev ve sorumlukları vardır. Eşitliğin ifadesini bulduğu Anayasamızın 10. maddesini aynen uygulayacağız.

T. C. Anayasa MADDE 10-
Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Haksızlığı Önlemek
Hiç kimse özlük haklarında haksızlığa uğratılmayacaktır. Hak eden kişi zaman kaybına uğramaksızın kadrosunu alacaktır. Şimdi yaşandığı üzere, değil yirmi beş ay, bir ay bile hak kaybı kesinlikle olmayacaktır.

Üniversitenin makam ve nimetlerini herkese dağıtmak
Üniversitenin makamlarını ve nimetlerinden herkesi yararlandırmak istiyoruz. Birkişi çok, çok kişinin hiç yararlanmama uygulamasına son verilecektir.

Yetkinin Kişisel Tatmin için Kullanılmasını Önlemek
Devletin, yöneticiye verdiği personelin hakkını yönetmek ve dağıtmak yetkisinin; kişisel çıkar, kompleks ve kapris tatmini için istismarına yer verilmeyecektir.

Hiçbir yetkili, maiyetine yetkisinin dışında davranamayacaktır.

Son Söz

Benim yönetim döneminde görevini yapan herkesin, akademik hayatının en huzurlu ve en bereketli dönemini yaşayacağına söz veriyorum.
Saygılarımla.

Prof. Dr. Niyazi KAHVECİ
GSM: 0533 4291001

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Akademisyen - 6 yıl önce
Benim yönetim döneminde görevini yapan herkesin, akademik hayatının en huzurlu ve en bereketli dönemini yaşayacağına söz veriyorum" Niyazi hocanın bu sözü çok önemli üniversitede bütün personel memurundan akademisyenine kadar HUZUR istiyor Bereket istiyor baskı ve kin ve nefret istemiyor, sizin başaracağınıza inanıyoruz çalışmalarınızda başarılar …
Avatar
fitnisci deniz - 6 yıl önce
Iste rektor